home

Ferme Biologique

 

 

De volgende kwaliteitslabels zijn toegekend aan het bedrijf; agriculteure Biologique, Label Rouge en Blason Prestige.  

 

         

 

  Op ons biologisch bedrijf houden wij zoogkoeien.   Biologische bedrijfsvoering wil zeggen dat er geen chemische en synthetische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en gemanipuleerde voedingsstoffen en preparaten worden gebruikt.  Voor het bemesten van de weidegronden wordt de mest van ons eigen bedrijf gebruikt. Ook worden er gebruik gemaakt van groenbemesters.

  De koeien op onze biologische boerderij  grazen in principe het gehele jaar buiten in de weiden rondom de boerderij.

Het "vetmesten" doen wij alleen met gras en hooi  van eigen boerderij. Wij gebruiken geen voor de mens geschikte voedingsmiddelen zoals granen en mais. Het vlees van onze koeien is daarom minder vet dan gangbaar in de landbouw maar daarom ook gezonder voor u.

 Deze manier van bedrijfsvoering garandeert een kwalitatief hoogstaand produkt  zonder onnatuurlijke stoffen en dus veilige en gezonde voeding voor de consument.

 

 

Zoogkoeien

  Zoogkoeien wil zeggen dat het kalf bij de moeder blijft en wordt gezoogd. De koeien worden dus niet gemolken.  De zoogkoeien die wij houden zijn van het ras Limousine en zijn ingeschreven in het stamboekregister.  Limousines zijn vleeskoeien die hun oorsprong hebben  in de regio Limousin. Het is een rustiek ras dat nog dicht bij de natuur staat.

 

De boerderij

De grote originele natuurstenen schuur van 650m  wordt gebruikt voor hooi en materiaal opslag en er is een kleine werkplaats in. 

 

In het winterverblijf (550 m) voor de koeien is plaats voor 50 dieren aan het voerhek. 

 

Er is een nieuwe schuur gebouwd uit betonblokken met pannendak. Hierin zijn 2 garageplekken voor de auto, een werkplaats en een stalling voor het materieel.  Totaal oppervlak schuur 220 m.

 

 

De boer